فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اخلاق

آیات

اخلاق پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)(168) (1)

و انک لعلی خلق عظیم؛(169) و تو (ای پیامبر!) اخلاق عظیم و برجسته ای داری!