فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

عمل را خالص کن!

آیت الله العظمی بروجردی (رحمه الله) وقتی به مرجعیت مطلقه رسیده بودند، میلیون ها تومان پول به ایشان می رسید و ایشان همه را خرج اسلام و مسلمین می نمودند. ایشان عمری را در خدمت به اسلام و فراگیری علوم اهل بیت (علیه السلام) خالصانه کوشیده با این همه پاکی و اخلاص و عمل صالح در روزهای آخر که در بستر افتاده بودند، گروهی از ارادتمندن به عیادت ایشان شتافتند. آیت الله که بسیار اندوهگین می نمود، سر بلند کرد و گفت: خلاصه عمر ما گذشت، ما رفتیم و نتوانستیم چیزی برای خود از پیش بفرستیم و عمل با ارزشی انجام دهیم. یکی از حاضران گفت: آقا شما دیگر چرا؟ بحمدالله این همه آثار نیک از خود بر جای نهاده اید؛ شاگردان پرهیزگار تربیت کرده اید؟ مسجدها و کتابخانه ها ساخته اید. ما باید چنین سخن بر زبان برانیم. فقیه پارسای شیعه فرمود: خلص العمل فان الناقد بصیر بصیر؛ عمل را خالص کن که حسابرس، بینای بیناست.(163)

اشعار

خرقه آتشین

نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد
حافظ