فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آیات

اهل اخلاص از هیچ ملامتی نمی ترسند

یجاهدون فی سبیل الله و لا یخافون لومه لائم؛(137) آنها (اهل اخلاص) در راه خدا جهاد می کنند، و از سرزنش هیچ ملامتگری هراسی ندارند.

اخلاص در انفاق

و یطعمون الطعام علی حبه مسکیناً و یتیماً و أسیراً انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء و لا شکوراً(138) و غذای (خود) را با اینکه به آن علاقه (و نیاز) دارند، به مسکین و یتیم و اسیر می دهند! (و می گویند:) ما شما را بخاطر خدا اطعام می کنیم، و هیچ پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم!