فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اخلاص

آیات

اهل اخلاص از هیچ ملامتی نمی ترسند

یجاهدون فی سبیل الله و لا یخافون لومه لائم؛(137) آنها (اهل اخلاص) در راه خدا جهاد می کنند، و از سرزنش هیچ ملامتگری هراسی ندارند.