فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

دوام نعمت به احسان

قال علی (علیه السلام) ان لله عباداً یختصهم بالنعم لمنافع العباد فیقرها فی أیدیهم ما بذلوها فاذا منعوها نزعها منهم ثم حولها الی غیرهم؛(127) علی (علیه السلام) فرمود: نعمتهای الهی در اختیار برخی از بندگان قرار می گیرد تا به نفع دیگران قیام کنند ولی اگر در این امر کوتاهی کنند نعمت الهی از آنان سلب و در اختیار دیگران قرار خواهد گرفت.

درجه نیکوکاران

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): ان أعظم الناس منزله عند الله یوم القیامه أمشاهم فی أرضه بالنصیحه لخلقه؛(128) پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم): فرمودند: بلند پایه ترین مردم در روز رستاخیز کسی است که از همه بیشتر برای خیرخواهی خلق خداگام برداشته است.

داستانها