فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اجر محسن

عن اسماعیل الخثعمی قال قلت لأبی عبدالله (علیه السلام) انا اذا قدمنا مکه ذهب أصحابنا یطوفون و یترکونی أحفظ متاعهم قال أنت أعظمهم أجراً؛(125) اسماعیل خثعمی می گوید به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم ما وقتی که وارد مکه می شویم، همراهان به طواف می پردازند و مرا برای مراقبت اشیاء خود می گمارند (و از بعضی از کارهای مستحبی باز می مانم). امام پاسخ داد: اجر و پاداش تو از آنان عظیم تر است!

رفع نیاز مؤمن برتر از طواف

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال قال من طاف بهذا البیت طوافاً واحداً کتب الله عزوجل له سته آلاف حسنه و محاعنه سته آلاف سیئه و رفع الله له سته آلاف درجه حتی اذا کان عند الملتزم فتح الله له سبعه أبواب من أبواب الجنه قلت له جعلت فداک هذا الفضل کله فی الصواف قال نعم و أخبرک بأفضل من ذلک قضاء حاجه المسلم أفضل من طواف و طواف و طواف حتی بلغ عشراً؛(126) امام صادق (علیه السلام) فرمود: کسی که خانه کعبه را یک بار طواف کند خدا برای او شش هزار حسنه منظور می دارد و شش هزار گناه وی را عفو می کند و شش هزار درجه وی را ترفیع می دهد و آنگاه که در قسمت ملتزم کنار کعبه قرار گیرد هفت باب از ابواب جنت به رویش گشوده شود. به امام گفتم: فدایت شوم! این همه پاداش مربوط به طواف است؟ امام پاسخ داد: به تو خبر می دهم از چیزی که از حیث پاداش از این برتر باشد و آن بر آورده ساختن حوائج مسلمانان است که برتر از طواف و طواف و... و امام تا ده بار کلمه طواف را تکرار کرد.

دوام نعمت به احسان

قال علی (علیه السلام) ان لله عباداً یختصهم بالنعم لمنافع العباد فیقرها فی أیدیهم ما بذلوها فاذا منعوها نزعها منهم ثم حولها الی غیرهم؛(127) علی (علیه السلام) فرمود: نعمتهای الهی در اختیار برخی از بندگان قرار می گیرد تا به نفع دیگران قیام کنند ولی اگر در این امر کوتاهی کنند نعمت الهی از آنان سلب و در اختیار دیگران قرار خواهد گرفت.