فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نمونه ای از احسان امام سجاد (علیه السلام)

امام صادق (علیه السلام): لقد کان علی بن الحسین (علیه السلام) یمر علی المدره فی وسط الطریق فینزل عن دابته حتی ینحیها بیده عن الطریق؛(124) امام سجاد (علیه السلام) هر گاه در میان راه به کلوخی بر می خورد، از مرکب پیاده می شد و با دستش آن را از راه دور می کرد.

اجر محسن

عن اسماعیل الخثعمی قال قلت لأبی عبدالله (علیه السلام) انا اذا قدمنا مکه ذهب أصحابنا یطوفون و یترکونی أحفظ متاعهم قال أنت أعظمهم أجراً؛(125) اسماعیل خثعمی می گوید به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم ما وقتی که وارد مکه می شویم، همراهان به طواف می پردازند و مرا برای مراقبت اشیاء خود می گمارند (و از بعضی از کارهای مستحبی باز می مانم). امام پاسخ داد: اجر و پاداش تو از آنان عظیم تر است!

رفع نیاز مؤمن برتر از طواف

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال قال من طاف بهذا البیت طوافاً واحداً کتب الله عزوجل له سته آلاف حسنه و محاعنه سته آلاف سیئه و رفع الله له سته آلاف درجه حتی اذا کان عند الملتزم فتح الله له سبعه أبواب من أبواب الجنه قلت له جعلت فداک هذا الفضل کله فی الصواف قال نعم و أخبرک بأفضل من ذلک قضاء حاجه المسلم أفضل من طواف و طواف و طواف حتی بلغ عشراً؛(126) امام صادق (علیه السلام) فرمود: کسی که خانه کعبه را یک بار طواف کند خدا برای او شش هزار حسنه منظور می دارد و شش هزار گناه وی را عفو می کند و شش هزار درجه وی را ترفیع می دهد و آنگاه که در قسمت ملتزم کنار کعبه قرار گیرد هفت باب از ابواب جنت به رویش گشوده شود. به امام گفتم: فدایت شوم! این همه پاداش مربوط به طواف است؟ امام پاسخ داد: به تو خبر می دهم از چیزی که از حیث پاداش از این برتر باشد و آن بر آورده ساختن حوائج مسلمانان است که برتر از طواف و طواف و... و امام تا ده بار کلمه طواف را تکرار کرد.