فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

احسان در نامه عمل

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): من أماط عن طریق المسلمین ما یؤذیهم، کتب الله له أجر قراءه اربعماءه آیه کل حرف منها بعشر حسنات؛(123) هر کس چیز آزار دهنده ای را از راه مسلمانان بردارد، خداوند پاداش قرائت چهارصد آیه را، که برای هر آیه ده حسنه است، در نامه اعمال او می نویسد.

نمونه ای از احسان امام سجاد (علیه السلام)

امام صادق (علیه السلام): لقد کان علی بن الحسین (علیه السلام) یمر علی المدره فی وسط الطریق فینزل عن دابته حتی ینحیها بیده عن الطریق؛(124) امام سجاد (علیه السلام) هر گاه در میان راه به کلوخی بر می خورد، از مرکب پیاده می شد و با دستش آن را از راه دور می کرد.

اجر محسن

عن اسماعیل الخثعمی قال قلت لأبی عبدالله (علیه السلام) انا اذا قدمنا مکه ذهب أصحابنا یطوفون و یترکونی أحفظ متاعهم قال أنت أعظمهم أجراً؛(125) اسماعیل خثعمی می گوید به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم ما وقتی که وارد مکه می شویم، همراهان به طواف می پردازند و مرا برای مراقبت اشیاء خود می گمارند (و از بعضی از کارهای مستحبی باز می مانم). امام پاسخ داد: اجر و پاداش تو از آنان عظیم تر است!