فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بهره مندی از احسان؛ حتی بعد از مرگ

قال الامام الصادق (علیه السلام): ست خصال ینتفع بهاالمؤمن من بعد موته: ولد صالح یستغفر له و مصحف یقرأفیه، و قلیب یحفره، و غرس یغرسه، و صدقه ماء یجریه و سنه حسنه یؤخذ بها بعده؛(119) شش فضیلت است که مؤمن بعد از مرگ از آنها بهره مند می شود: فرزند شایسته ای که برای او آمرزش خواهد، قرآنی که خوانده شود، چاه آبی که حفر کند، درختی که بکارد، نهری که برای بهره مندی دیگران احداث کند و سنت نیکی که بعد از وی بدان عمل شود.

احسان کننده و بهشت

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): من رد عن قوم من المسلمین عادیه ماء او نار وجبت له الجنه؛(120) کسی که دسته ای از مسلمانان را از خطر سیل یا آتش سوزی نجات دهد، بهشت بر او واجب می شود.

موجر و مستاجر

قال الامام الصادق (علیه السلام): من کانت له دار فاحتاج مؤمن الی سکناها فمنعه ایاها، قال الله عز و جل: یا ملائکتی! أبخل عبدی علی عبدی بسکنی الدار الدنیا، و عزتی و جلالی لا یسکن جنانی أبداً؛(121) آن کس که خانه ای دارد و مؤمنی نیازمند آن است و صاحب خانه او را مانع شود، خداوند گوید: ای فرشتگان من! آیا بنده ام در مورد خانه ای پست در این دنیا به بنده ای دیگر فخر ورزید؟! به عزت و جلالم سوگند که هیچ گاه چنین شخصی در بهشتم مسکن نخواهد گزید.