فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روایات

اجراحسان

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من مشی الی ری قرابه بنفسه و ماله لیصل رحمه أعطاه الله عزوجل اجر مائه شهید، و له بکل خطوه أربعون ألف حسنه، و یمحی عنه أربعون ألف سیئه و یرفع له من الدرجات مثل ذلک، و کان کأنما عبدالله مائه سنه صابراً محتسباً؛(117) هر کس شخصاً با جان و مال خود برای احسان به خویشاوندان نزد آنان برود، خداوند عزوجل پاداش صد شهید بر وی اعطا فرماید، و برای اوست به هر گامی (که بر می دارد) چهل هزار حسنه، و چهل هزار گناه از او محو شود و به همان تعداد درجات وی رفیع گردد. و گویا وی خدا را صد سال عبادت کرده با شکیبایی و اخلاص.

اثر احسان

امام صادق (علیه السلام): ایما مؤمن نفس عن مؤمن کربه نفس الله عنه سبعین کربه من کرب الدنیا و کرب یوم القیامه؛(118) هر مؤمنی که گرفتاری مومنی را بر طرف کند، خداوند هفتاد گرفتاری از دنیا و آخرت از وی دور می سازد.