فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

پاداش احسان

و وهبناله اسحاق و یعقوب کلا هدینا و نوحا هدینا من قبل و من ذریته داوود و سلیمان و أیوب و یوسف و موسی و هارون و کذلک نجزی المحسنین؛(116) و اسحاق و یعقوب را به او [ابراهیم ] بخشیدیم؛ و هر دو را هدایت کردیم؛ و نوح را (نیز) پیش از آن هدایت نمودیم؛ و از فرزندان او، داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را (هدایت کردیم)؛ این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم!

روایات

اجراحسان

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من مشی الی ری قرابه بنفسه و ماله لیصل رحمه أعطاه الله عزوجل اجر مائه شهید، و له بکل خطوه أربعون ألف حسنه، و یمحی عنه أربعون ألف سیئه و یرفع له من الدرجات مثل ذلک، و کان کأنما عبدالله مائه سنه صابراً محتسباً؛(117) هر کس شخصاً با جان و مال خود برای احسان به خویشاوندان نزد آنان برود، خداوند عزوجل پاداش صد شهید بر وی اعطا فرماید، و برای اوست به هر گامی (که بر می دارد) چهل هزار حسنه، و چهل هزار گناه از او محو شود و به همان تعداد درجات وی رفیع گردد. و گویا وی خدا را صد سال عبادت کرده با شکیبایی و اخلاص.