فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

از سیره انبیاء

و لما توجه تلقاء مدین قال عسی ربی أن یهدینی سواء السبیل و لما ورد ماءمدین وجد علیه أمه من الناس یسقون و وجد من دونهم امرأتین تذودان قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء و أبونا شیخ کبیر فسقی لهما ثم تولی الی الظل فقال رب انی لما أنزلت الی من خیر فقیر؛(113) و هنگامی که به (چاه) آب مدین رسید، گروهی از مردم را در آنجا دید که چهارپایان خود را سیراب می کنند؛ و در کنار آنان دو زن را دید که مراقب گوسفندان خویشتند (و به چاه نزدیک نمی شوند؛ موسی) به آن دو گفت: کار شما چیست؟ (چرا گوسفندان خود را آب نمی دهید؟!) گفتند: ما آنها را آب نمی دهیم تا چوپانها همگی خارج شوند؛ و پدر ما پیرمد کهنسالی است (و قادر بر این کارها نیست.)! موسی برای (گوسفندان ر آن دو آب کشید؛ (سپس رو به سایه آورد و عرض کرد: پروردگارا! هر خیر و نیکی بر من فرستی، به آن نیازمندم!.

انفاق و احسان یکی از ارکان دین

و ما تأتیهم من آیه من آیات ربهم الاکانوا عنها معرضین و اذا قیل لهم أنفقوا مما رزقکم الله قال الذین کفرواللذین آمنوا أنطعم من لویشاء الله أطعمه ان أنتهم الافی ضلال مبین؛(114) و هیچ آیه ای از آیات پروردگارشان برای آنها نمی آید مگر اینکه از آن روی گردان می شوند. و هنگامی که به آنان گفته شود: از آنچه خدا به شما روزی کرده انفاق کنید!، کافران به مؤمنان می گویند: آیا ما کسی را اطعام کنیم که اگر خدا می خواست او را اطعام می کرد؟! (پس خدا خواسته است او گرسنه باشد)، شما فقط در گمراهی آشکارید!

فرمان خدا به احسان

ان الله یأمر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی یعظکم لعلکم تذکرون؛(115) خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می دهد؛ و از فحشا و منکر و ستم، نهی می کند؛ خداوند به شما اندرز می دهد، شاید متذکر شوید!