فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

فزونی مال با احسان

ان المصدقین و المصدقات و أقر ضواالله قرضا حسنا یضاعف لهم و لهم أجر کریم؛(112) مردان و زنان انفاق کننده، و آنها که (از این راه) به خدا قرض الحسنه دهند (این قرض الحسنه) برای آنان مضاعف می شود و پاداش پرارزشی دارند!

از سیره انبیاء

و لما توجه تلقاء مدین قال عسی ربی أن یهدینی سواء السبیل و لما ورد ماءمدین وجد علیه أمه من الناس یسقون و وجد من دونهم امرأتین تذودان قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء و أبونا شیخ کبیر فسقی لهما ثم تولی الی الظل فقال رب انی لما أنزلت الی من خیر فقیر؛(113) و هنگامی که به (چاه) آب مدین رسید، گروهی از مردم را در آنجا دید که چهارپایان خود را سیراب می کنند؛ و در کنار آنان دو زن را دید که مراقب گوسفندان خویشتند (و به چاه نزدیک نمی شوند؛ موسی) به آن دو گفت: کار شما چیست؟ (چرا گوسفندان خود را آب نمی دهید؟!) گفتند: ما آنها را آب نمی دهیم تا چوپانها همگی خارج شوند؛ و پدر ما پیرمد کهنسالی است (و قادر بر این کارها نیست.)! موسی برای (گوسفندان ر آن دو آب کشید؛ (سپس رو به سایه آورد و عرض کرد: پروردگارا! هر خیر و نیکی بر من فرستی، به آن نیازمندم!.

انفاق و احسان یکی از ارکان دین

و ما تأتیهم من آیه من آیات ربهم الاکانوا عنها معرضین و اذا قیل لهم أنفقوا مما رزقکم الله قال الذین کفرواللذین آمنوا أنطعم من لویشاء الله أطعمه ان أنتهم الافی ضلال مبین؛(114) و هیچ آیه ای از آیات پروردگارشان برای آنها نمی آید مگر اینکه از آن روی گردان می شوند. و هنگامی که به آنان گفته شود: از آنچه خدا به شما روزی کرده انفاق کنید!، کافران به مؤمنان می گویند: آیا ما کسی را اطعام کنیم که اگر خدا می خواست او را اطعام می کرد؟! (پس خدا خواسته است او گرسنه باشد)، شما فقط در گمراهی آشکارید!