فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آثار احسان

و ان امرأه خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح علیهما أن یصلحا بینهما صلحا و الصلح خیر و أحضرت الأنفس الشح و ان تحسنوا و تتقوا فان الله کان بما تعملون خبیرا؛(111) و اگر زنی، از طغیان و سرکشی یا اعراض شوهرش، بیم داشته باشد، مانعی ندارد با هم صلح کنند (و زن یا مرد، از پاره ای از حقوق خود، بخاطر صلح، صرف نظر نماید.) و صلح، بهتر است؛ اگر چه مردم (طبق غریزه حب ذات، در این گونه موارد) بخل می ورزند. و اگر نیکی کنید و پرهیزگاری پیشه سازید (و بخاطر صلح، گذشت نمایی)، خداوند به آنچه انجام می دهید، آگاه است (و پاداش شایسته به شما خواهد داد).

فزونی مال با احسان

ان المصدقین و المصدقات و أقر ضواالله قرضا حسنا یضاعف لهم و لهم أجر کریم؛(112) مردان و زنان انفاق کننده، و آنها که (از این راه) به خدا قرض الحسنه دهند (این قرض الحسنه) برای آنان مضاعف می شود و پاداش پرارزشی دارند!

از سیره انبیاء

و لما توجه تلقاء مدین قال عسی ربی أن یهدینی سواء السبیل و لما ورد ماءمدین وجد علیه أمه من الناس یسقون و وجد من دونهم امرأتین تذودان قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء و أبونا شیخ کبیر فسقی لهما ثم تولی الی الظل فقال رب انی لما أنزلت الی من خیر فقیر؛(113) و هنگامی که به (چاه) آب مدین رسید، گروهی از مردم را در آنجا دید که چهارپایان خود را سیراب می کنند؛ و در کنار آنان دو زن را دید که مراقب گوسفندان خویشتند (و به چاه نزدیک نمی شوند؛ موسی) به آن دو گفت: کار شما چیست؟ (چرا گوسفندان خود را آب نمی دهید؟!) گفتند: ما آنها را آب نمی دهیم تا چوپانها همگی خارج شوند؛ و پدر ما پیرمد کهنسالی است (و قادر بر این کارها نیست.)! موسی برای (گوسفندان ر آن دو آب کشید؛ (سپس رو به سایه آورد و عرض کرد: پروردگارا! هر خیر و نیکی بر من فرستی، به آن نیازمندم!.