فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

جوان بودن همیشگی آرزو

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): یهرم ابن آدم و یبقی معه اثنان الحرص و طول الأمل؛(101) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: انسان پیر می شود و دو چیز در او زنده و جوان می شود: یکی حرص و دیگری آمال و آرزوهایش.

طول آرزو و ضایع نمودن رفتار

قال أمیرالمؤمنین (علیه السلام) ما أطال عبد الأمل الا أساء العمل؛(102) علی (علیه السلام) فرمود: کسی که آرزو را دراز گرداند، رفتار خود را ضایع و بد ساخته است.

داستانها