فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آرزوهای بی اساس مشرکین برای تحصیل عزت توسط معبودان ناحق

و اتخذوا من دون الله ءالهه لیکونوالهم عزا کلا سیکفرون بعبادتهم و یکونون علیهم ضدا؛(90) و آنان غیر از خدا، معبودانی را برای خود برگزیدند تا مایه عزتشان باشد! (چه پندار خامی!) هرگز چنین نیست! به زودی (معبودها) منکر عبادت آنان خواهند شد؛ (بلکه) بر ضدشان قیام می کنند!

منافقان، فریب خورده و مغرور به آرزوهای بیجا

ینادونهم ألم نکن معکم قالوا بلی و لکنکم فتنتم أنفسکم و تربصتم و ارتبتم و غرتکم الأمانی حتی جاء أمرالله و غرکم بالله الغرور؛(91) آنها را صدا می زنند: مگر ما با شما نبودیم؟ می گویند: آری، ولی شما خود را به هلاکت افکندید و انتظار (مرگ پیامبر را) کشیدید، و (در همه چیز) شک و تردید داشتید، و آرزوهای دور و دراز شما را فریب داد تا فرمان خدا فرا رسید، و شیطان فریبکار شما را در برابر (فرمان) خداوند فریب داد!

آرزوهای بیجا معلول تسلط شیطان

و لأضلنهم و لأمنینهم و لامر نهم فلیبتکن ءاذان الأنعم و لامر نهم فلیغیرن خلق الله و من یتخذ الشیطن ولیا من دون الله فقد خسر خسراناً مبیناً؛(92) و آنها را گمراه می کنم! و به آرزوها سرگرم می سازم! و به آنان دستور می دهم که (اعمال خرافی انجام دهند، و) گوش چهار پایان را بشکافند، و آفرینش پاک خدایی را تغییر دهند! (و فطرت توحید را به شرک بیالایند!) و هر کس، شیطان را به جای خدا ولی خود برگزیند، زیان آشکاری کرده است.