فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آرزوی اولیاء الله

قل یأیهاالذین هادوا ان زعمتم أنکم أولیاءلله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صدقین؛(89) بگو: ای یهودیان! اگر گمان می کنید که (فقط) شما دوستان خدائید نه سایر مردم، پس آرزوی مرگ کنید اگر راست می گویید. (تا به لقای محبوبتان برسید)!

آرزوهای بی اساس مشرکین برای تحصیل عزت توسط معبودان ناحق

و اتخذوا من دون الله ءالهه لیکونوالهم عزا کلا سیکفرون بعبادتهم و یکونون علیهم ضدا؛(90) و آنان غیر از خدا، معبودانی را برای خود برگزیدند تا مایه عزتشان باشد! (چه پندار خامی!) هرگز چنین نیست! به زودی (معبودها) منکر عبادت آنان خواهند شد؛ (بلکه) بر ضدشان قیام می کنند!

منافقان، فریب خورده و مغرور به آرزوهای بیجا

ینادونهم ألم نکن معکم قالوا بلی و لکنکم فتنتم أنفسکم و تربصتم و ارتبتم و غرتکم الأمانی حتی جاء أمرالله و غرکم بالله الغرور؛(91) آنها را صدا می زنند: مگر ما با شما نبودیم؟ می گویند: آری، ولی شما خود را به هلاکت افکندید و انتظار (مرگ پیامبر را) کشیدید، و (در همه چیز) شک و تردید داشتید، و آرزوهای دور و دراز شما را فریب داد تا فرمان خدا فرا رسید، و شیطان فریبکار شما را در برابر (فرمان) خداوند فریب داد!