فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آرزو و غفلت

تلک آیات الکتاب و قرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم الأمل فسوف یعلمون(88) این آیات کتاب، و قرآن مبین است. کافران (هنگامی که آثار شوم اعمال خود را ببینند،) چه بسا آرزو می کنند که ای کاش مسلمان بودند! بگذار آنها بخورند، و بهره گیرند، و آرزوها آنان را غافل سازد ولی بزودی خواهند فهمید!.

آرزوی اولیاء الله

قل یأیهاالذین هادوا ان زعمتم أنکم أولیاءلله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صدقین؛(89) بگو: ای یهودیان! اگر گمان می کنید که (فقط) شما دوستان خدائید نه سایر مردم، پس آرزوی مرگ کنید اگر راست می گویید. (تا به لقای محبوبتان برسید)!

آرزوهای بی اساس مشرکین برای تحصیل عزت توسط معبودان ناحق

و اتخذوا من دون الله ءالهه لیکونوالهم عزا کلا سیکفرون بعبادتهم و یکونون علیهم ضدا؛(90) و آنان غیر از خدا، معبودانی را برای خود برگزیدند تا مایه عزتشان باشد! (چه پندار خامی!) هرگز چنین نیست! به زودی (معبودها) منکر عبادت آنان خواهند شد؛ (بلکه) بر ضدشان قیام می کنند!