فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

فضیلت به آرزو نیست

لیس بأمانیکم و لا أمانی أهل الکتاب من یعمل سوءاً یجزبه و لا یجد له من دون الله و لیا و لا نصیراً؛(87) (فضیلت و برتری) به آرزوهای شما و آرزوهای اهل کتاب نیست هر کس عمل بدی انجام دهد، کیفر داده می شود و کسی را جز خدا، ولی و یاور خود نخواهد یافت.

آرزو و غفلت

تلک آیات الکتاب و قرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم الأمل فسوف یعلمون(88) این آیات کتاب، و قرآن مبین است. کافران (هنگامی که آثار شوم اعمال خود را ببینند،) چه بسا آرزو می کنند که ای کاش مسلمان بودند! بگذار آنها بخورند، و بهره گیرند، و آرزوها آنان را غافل سازد ولی بزودی خواهند فهمید!.

آرزوی اولیاء الله

قل یأیهاالذین هادوا ان زعمتم أنکم أولیاءلله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صدقین؛(89) بگو: ای یهودیان! اگر گمان می کنید که (فقط) شما دوستان خدائید نه سایر مردم، پس آرزوی مرگ کنید اگر راست می گویید. (تا به لقای محبوبتان برسید)!