فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ادب بهترین ارث

امام صادق (علیه السلام): ان خیر ما ورث الاباء لأبنائهم الأدب لاالمال؛(74) بهترین ارثی که پدران برای فرزندان باقی می گذارند، ادب است نه ثروت.

دستور عمومی

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): ما کرهته لنفسک فاکره لغیرک و ما أحببته لنفسک فأحببه لاخیک؛(75) آنچه را برای خود نمی پسندی برای دیگری نیز مپسند، و آنچه را برای خود دوست داری برای برادرت هم دوست بدار!

ادب امام هادی (علیه السلام) بر سر سفره غذا

کان (أبوالحسن العسکری (علیه السلام)) اذا اکل احدنا لایستحدثه حتی یفرغ من طعامه؛(76) زمانی که یکی از ما غذا می خورد، (امام هادی (علیه السلام)) کسی از ما را به سخن وا نمی داشت تا ازغذا خوردن فراغت یابد.