فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

دستور به حسن معاشرت

امام رضا (علیه السلام): أجمل معاشرتک مع الصغیر و الکبیر؛(73) نشست و برخاست خود را با کوچک و بزرگ نیکوگردان.

ادب بهترین ارث

امام صادق (علیه السلام): ان خیر ما ورث الاباء لأبنائهم الأدب لاالمال؛(74) بهترین ارثی که پدران برای فرزندان باقی می گذارند، ادب است نه ثروت.

دستور عمومی

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): ما کرهته لنفسک فاکره لغیرک و ما أحببته لنفسک فأحببه لاخیک؛(75) آنچه را برای خود نمی پسندی برای دیگری نیز مپسند، و آنچه را برای خود دوست داری برای برادرت هم دوست بدار!