فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

دریافت حقیقت

شخصی وارد مسجد پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) شد و به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) عرض کرد: ای رسول خدا! به من قرآن بیاموز! پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) او را به یکی از یارانش سپرد. او دست این شخص را گرفت و به کناری برد و سوره مبارکه زلزال را برای او خواند تا به این آیه رسید: فمن یعمل مثقال ذره خیراً یره و من یعمل مثقال ذره شراً یره؛(49) پس هر کس ذره ای کار خیر انجام دهد آن را می بیند و هر کس ذره ای کار بد کرده آن را می بیند.
آن شخص اندکی به فکر فرو رفت سپس به خواننده آیه گفت: آیا این جمله، وحی است؟ او در جواب گفت: آری! آن شخص گفت: من درس خود را از همین آیه آموختم.
یعنی همین آیه برای موعظه و نشان دادن خط و راه راست و پیمودن آن کافی است.
سپس آن صحابی به حضور رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) رسید و جریان را برای حضرت نقل نمود. پیامبر فرمود:
دعوه فانه فقه؛ او را آزاد بگذارید که حقیقت را دریافت و شناخت.(50)

با مردگان سخن می گوید!

در جنگ بدر پس از فتح مسلمین و کشته شدن گروهی از سران و متکبران قریش و انداختن آنها در یک چاه در حوالی بدر، رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) سر به درون چاه برد و به آنها رو کرد و گفت: ما آن چه را خداوند به ما وعده داده بود محقق یافتیم، آیا شما نیز وعده های راست خدا را به درستی دریافتید؟ بعضی از اصحاب گفتند: یا رسول الله! شما با کشته شدگان و مردگان سخن می گوئید؟!
مگر این ها سخن شما را درک می کنند؟ حضرت فرمودند: آنها هم اکنون از شما شنواترند.(51)

اعلام خطر

سال های اول بعثت بود، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به دامنه کوه صفا تشریف آوردند و ایستادند و فریاد کشیدند و اعلام خطر کردند. مردم جمع شدند که ببینند چیست و چه خبر است؟ پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) اول از مردم تصدیق خواستند که: ای مردم! مرا در میان خود چگونه شناخته اید؟ همه گفتند: تو را امین و راستگو یافته ایم. حضرت فرمود: اگر من الان به شما اعلام خطر کنم که در پشت این کوهها دشمن با لشکر آمده است و می خواهد بر شما هجوم آورد، آیا سخن مرا باور می کنید؟ گفتند: البته که باور می کنیم. پس از آن که این گواهی را از مردم گرفتند، فرمودند: انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید؛ من به شما اعلام خطر می کنم این راهی که شما می روید، دنباله اش عذاب شدید الهی است، در دنیا و آخرت. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آمده است تا انسانها را به سوی پروردگار خویش دعوت کند.(52)