فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

مرگ در نظر امیرالمؤمنین (علیه السلام)

والله لابن أبی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی أمه؛(45) به خدا قسم! انس علی به مرگ از انس طفل شیرخواره به پستان مادرش بیشتر است.

روز حساب

علی (علیه السلام) فان الیوم عمل و لا حساب و ان غداً حساب و لا عمل؛(46) امروز (یعنی روزگار دنیا) روز عمل است نه حساب و فردا (یعنی قیامت) روز حساب است نه عمل.

یاد آخرت

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) اذا رایتم الربیع فاکثروا ذکر النشور؛(47) هرگاه فصل بهار را مشاهده می کنید، زیاد به یاد زنده شدن خودتان باشید.