فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

سختی های مرگ

عن علی (علیه السلام) ان للموت لغمرات هی أفظع من أن تستغرق بصفه او تعتدل علی عقول أهل الدنیا؛(44) مرگ همراه سختی های ی شدیدتر از آنچه در وصف بگنجد و یا با ترازوی عقل مردم سنجیده شود، می باشد.

مرگ در نظر امیرالمؤمنین (علیه السلام)

والله لابن أبی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی أمه؛(45) به خدا قسم! انس علی به مرگ از انس طفل شیرخواره به پستان مادرش بیشتر است.

روز حساب

علی (علیه السلام) فان الیوم عمل و لا حساب و ان غداً حساب و لا عمل؛(46) امروز (یعنی روزگار دنیا) روز عمل است نه حساب و فردا (یعنی قیامت) روز حساب است نه عمل.