فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

انواع مرگ

عن السجاد (علیه السلام) و قل محمد بن علی (علیه السلام) قیل لعلی بن الحسین (علیه السلام) ما الموت قال للمؤمن کنزع ثیاب و سخة قملة و فک قیود و أغلال ثقیله و الاستبدال بأفخر الثیاب و أطیبها روائح و أوطاالمراکب و آنس المنازل و للکافر کخلع ثیاب فاخره و النقل عن منازل أنیسه و الاستبدال بأوسخ الثیاب و أخشنها و أوحش المنازل و أعظم العذاب؛(43) مرگ برای افراد با ایمان همچون بیرون آوردن لباس کثیف و شپش دار و آزاد شدن از قید و بندهای سنگین و سپس پوشیدن بهترین لباسهای خوشبو و ارزشمند است. همین مرگ برای افراد کافر مانند کندن لباسهای فخر و خروج از منزل های دلنشین و تبدیل به لباسهای آلوده و خشن و حرکت به منزل های وحشتناک است.

سختی های مرگ

عن علی (علیه السلام) ان للموت لغمرات هی أفظع من أن تستغرق بصفه او تعتدل علی عقول أهل الدنیا؛(44) مرگ همراه سختی های ی شدیدتر از آنچه در وصف بگنجد و یا با ترازوی عقل مردم سنجیده شود، می باشد.

مرگ در نظر امیرالمؤمنین (علیه السلام)

والله لابن أبی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی أمه؛(45) به خدا قسم! انس علی به مرگ از انس طفل شیرخواره به پستان مادرش بیشتر است.