فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نامه عمل

[تفسیر العیاشی ] عن خالد بن نجیح عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال اذا کان یوم القیامة دفع الی الانسان کتابه ثم قیل له اقرأ قلت فیعرف ما فیه فقال ان الله یذکره فما من لحظة و لا کلمة و لا نقل قدم و لا شی ء فعله الا ذکره کأنه فعله تلک الساعة فلدلک قالوا یا و یلتنا ما لهذا الکتاب لاینادر صنیرة لا کبیرة الا أحصاها؛(42) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هنگامی که قیامت بر پا می شود، نامه عمل انسان را به دست و می دهند، سپس به او گفته می شود بخوان! راوی می گوید: آیا آنچه در آن هست، می شناسد؟
حضرت فرمودند: خداوند به او یاد آوری می کند به طوری که هیچ لحظه و سخن گفتن و قدم برداشتن و چیز دیگری که عمل کرده نیست، مگر اینکه خداوند همه را به یاد او می آورد به گونه ای که گویا در همان ساعت انجام داده است و لذا می گویند: ای وای بر ما! این چه کتابی است که هیچ کار کوچک و بزرگی نیست مگر اینکه آن را شمارش کرده و ثبت نموده است.

انواع مرگ

عن السجاد (علیه السلام) و قل محمد بن علی (علیه السلام) قیل لعلی بن الحسین (علیه السلام) ما الموت قال للمؤمن کنزع ثیاب و سخة قملة و فک قیود و أغلال ثقیله و الاستبدال بأفخر الثیاب و أطیبها روائح و أوطاالمراکب و آنس المنازل و للکافر کخلع ثیاب فاخره و النقل عن منازل أنیسه و الاستبدال بأوسخ الثیاب و أخشنها و أوحش المنازل و أعظم العذاب؛(43) مرگ برای افراد با ایمان همچون بیرون آوردن لباس کثیف و شپش دار و آزاد شدن از قید و بندهای سنگین و سپس پوشیدن بهترین لباسهای خوشبو و ارزشمند است. همین مرگ برای افراد کافر مانند کندن لباسهای فخر و خروج از منزل های دلنشین و تبدیل به لباسهای آلوده و خشن و حرکت به منزل های وحشتناک است.

سختی های مرگ

عن علی (علیه السلام) ان للموت لغمرات هی أفظع من أن تستغرق بصفه او تعتدل علی عقول أهل الدنیا؛(44) مرگ همراه سختی های ی شدیدتر از آنچه در وصف بگنجد و یا با ترازوی عقل مردم سنجیده شود، می باشد.