فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روایات

یاد مرگ

عن أبی عبیدة الحذاء قال قلت لأبی جعفر (علیه السلام) حدثنی بما أنتفع به فقال یا أبا عبیدة أکثر ذکر الموت فانه لم یکثر انسان ذکر الموت الا زهد فی الدنیا؛(38) راوی می گوید به امام باقر (علیه السلام) عرض کردم، حدیثی بفرمایید تا سودمند گردم. فرمودند: ای ابو عبیده بسیار زیاد یاد مرگ کن؛ زیرا هیچ انسانی بسیار یاد مرگ نمی کند جز اینکه در دنیا پارسا می شود.

پرسش های قیامت

قال رسول الله صلی الله علیه و آله: لا تزول قدم عبد یوم القیامة حتی یسأل عن أربع: عن عمره فیما افناه، و عن شبابه فیما ابلاه، و عن ماله من این اکتسبه و فیما انفقه، و عن حبنا اهل البیت؛(39) روز قیامت هیچ کس قدم از قدم بر نمی دارد مگر این که از چهار چیز سؤال شود: از عمرش که چگونه گذراند. از جوانیش که در چه راهی سپری کرد. از ثروتش که از کجا به دست آورد، و در چه راهی مصرف کرد، و از دوستی ما اهل بیت.