فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

با نبود آخرت، آفرینش عبث است!

أفحسبتم أنما خلقناکم عبثاً و أنکم الینا لا ترجعون؛(37) آیا گمان کردید شما را بیهوده آفریده ایم، و به سوی ما باز نمی گردید؟

روایات

یاد مرگ

عن أبی عبیدة الحذاء قال قلت لأبی جعفر (علیه السلام) حدثنی بما أنتفع به فقال یا أبا عبیدة أکثر ذکر الموت فانه لم یکثر انسان ذکر الموت الا زهد فی الدنیا؛(38) راوی می گوید به امام باقر (علیه السلام) عرض کردم، حدیثی بفرمایید تا سودمند گردم. فرمودند: ای ابو عبیده بسیار زیاد یاد مرگ کن؛ زیرا هیچ انسانی بسیار یاد مرگ نمی کند جز اینکه در دنیا پارسا می شود.