فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

همه از خدائیم!

الذین اذا أصابتهم مصیبه قالوا انالله و انا الیه راجعون؛(35) آنها که هر گاه مصیبتی به ایشان می رسد، می گویند: ما از آن خدائیم؛ و به سوی او باز می گردیم!

زندگی واقعی

و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون؛(36) و زندگی واقعی سرای آخرت است، اگر می دانستند!

با نبود آخرت، آفرینش عبث است!

أفحسبتم أنما خلقناکم عبثاً و أنکم الینا لا ترجعون؛(37) آیا گمان کردید شما را بیهوده آفریده ایم، و به سوی ما باز نمی گردید؟