فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

طمع و آبرو

دست طمع چو پیش کسان می کنی دراز پل بسته ای که بگذری از آبروی خویش
در عرض درد ریختن آبرو خطاست گیرم ز ابر دست طبیبان دوا چکد
محتشم کاشانی

نامه سیاه

آبرو می رود ای ابر خطا پوش ببار که به دیوان عمل نامه سیاه آمده ایم
حافظ

نکات

از وظایف دین پیروان قرآن شریف این است که همواره مراقب عزت خویش و عزت برادران ایمانی خود باشند، نه قدمی بردارند که مایه ذلت خودشان شود و نه به آبروی برادران دینی خود آسیب برسانند. این مطلب ضمن روایات متعددی از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه طاهرین (علیه السلام) خاطر نشان گردیده است.(28)
آبرو بسیار ارزش دارد و همه مردم در برابر آبروی یک فرد مسئولند و دفاع از آبرو و حیثیت، واجب است.
انفاق، علاوه بر انفاق مال ثروت، شامل انفاق علم، آبرو و مقام نیز می شود و آبرو و شخصیت فقیر، با ارزش تر از حفظ شکم و شخص فقیر است.
برای حفظ آبرو و شرف دیگران، اسلام برای اثبات زنا، چهار شاهد مقرر کرده است، و حتی اگر سه شاهد گواهی دهند، هر سه شلاق می خورند، ولی برای اثبات قتل، دو شاهد کافی است.
نشانه همسر شایسته، رازداری، حفظ مال و آبرو و ناموس شوهر در غیاب اوست.
تقوا، هم عامل شناخت صحیح، هم مایه آبرو و حیثیت اجتماعی، و هم سبب مغفرت اخروی است.
اگر کسی مسئولیتی را بپذیرد و خوب انجام ندهد، سرمایه، شخصیت آبرو و وجدان خود را در معرض خطر قرار داده و زیانکار خواهد بود.
بازار شایعات را داغ نکنیم و با نقل شنیده های بی اساس، آبرو و حقوق افراد را از بین نبریم.
آبروی زن و مرد مؤمن، محترم و لطمه زدن به آن گناه بزرگی است. (حفظ آبرو به زن یا مرد بودن ربطی ندارد.)
حساب شخصیت های مذهبی را از حساب خانواده و نزدیکان آنها جدا کنیم. چرا که در خانواده انبیا نیز، مسایل ضد اخلاقی همچون حسد و حیله میان فرزندان مطرح است.