فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اثر حفظ آبرو در قیامت

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) أنه قال من طلب الدنیا حلالا استعفافاً عن المسأله و سعیاً علی عیاله و تعطفاً علی جاره لقی الله و وجهه کالقمر لیله البدر؛(19) رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده است: کسیکه از پی مال مشروع برود برای آنکه آبروی خود را از ذلت سؤال مصون نگه دارد، عائله خویش را اداره کند و به همسایه خود کمک کند، در پیشگاه خداوند سربلند و رو سفید است و صورتش مانند ماه تمام می درخشد.

دعا برای محفوظ ماندن آبرو

اللهم صل علی محمد و آله، و صن وجهی بالیسار، و لا تبتذل جاهی بالاقتار؛(20) بارالها! آبروی مرا در جامعه با معیشت سهل و آسان حفظ فرما! و قدر و منزلتم را نزد مردم با تنگدستی سبک و خوار مگردان!

داستانها