فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

راه حفظ آبرو

قال علی (علیه السلام) من ضن بعرضه فلیدع المراء؛(16) هر کس می خواهد آبروی خود را حفظ کند، باید از جدال بپرهیزد.

حرمت مؤمن تا قیام قیامت

أیها الناس ان دماءکم و أعراضکم علیکم حرام الی أن تلقوا ربکم؛(17) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: ای مردم! خون و مال و آبروی شما حرمت دارد تا قیام قیامت.

دستور به حفظ آبرو

فمن استطاع منکم أن یلقی الله تعالی و هو نقی الراحه من دماء المسلمین و أموالهم سلیم للسان من أعراضهم فلیفعل؛(18) هر کس می تواند خداوند را به گونه ای ملاقات نماید که دستش به خود مسلمین و اموال آنان آلوده نباشد و همچنین زبانش از تجاوز به آبروی مسلمانان سالم مانده باشد، این کار را انجام دهد.