فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آبرومندی نزد خداوند

یا أیهاالذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله مماقالوا و کان عندالله و جیهاً؛(10) ای کسانی که ایمان آورده اید! همانند کسانی نباشید که موسی را آزار دادند و خداوند او را از آنچه در حق او می گفتند مبرا ساخت و او نزد خداوند، آبرومند (و گرانقدر) بود!

روایات

بهترین مال

خیر المال ما وقی العرض؛(11) بهترین مال آن است که با آن آبرو حفظ شود.