فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

شایستگی حفظ آبروی مستمندان

قول معروف و مغفره خیر من صدقه یتبعها أذی و الله غنی حلیم(7) گفتار پسندیده (در برابر نیازمندان)، و عفو (و گذشت از خشونتهای آنها)، از بخششی که آزاری به دنبال آن باشد، بهتر است و خداوند، بی نیاز و بردبار است.

عزت و آبرو نزد خدا

الذین یتخذون الکافرین أولیاء من دون المؤمنین أیبتغون عندهم العزة فان العزةلله جمیعاً(8)؛ همانها که کافران را به جای مؤمنان، دوست خود انتخاب می کنند. آیا عزت و آبرو نزد آنان می جویند؟ با اینکه همه عزتها از آن خداست؟!

اهمیت آبرو در قضیه حضرت لوط

و قضینا الیه ذلک الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحین و جاء أهل المدینة یستبشرون قال ان هؤلا ضیفی فلاتفضحون و اتقواالله و لا تخزون قالوا أولم ننهک عن العالمین قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون فاخذتهم الصیحه مشرقین فجعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیهم حجارة من سجیل ان فی ذلک لایات للمتوسمین و انهالبسبیل مقیم ان فی ذلک لایه للمؤمنین؛(9) و ما به لوط این موضوع را وحی فرستادیم که صبحگاهان، همه آنها ریشه کن خواهند شد. (از سوی دیگر)، اهل شهر (از ورود میهمانان با خبر شدند، و بطرف خانه لوط) آمدند در حالی که شادمان بودند. (لوط) گفت: اینها میهمانان منند آبروی مرا نریزید! و از خدا بترسید، و مرا شرمنده نسازید! گفتند: مگر ما تو را از جهانیان نهی نکردیم (و نگفتیم کسی را به میهمانی نپذیر؟! گفت: دختران من حاضرند، اگر می خواهید کار صحیحی انجام دهید (با آنها ازدواج کنید، و از گناه و آلودگی بپرهیزید!) به جان تو سوگند، اینها در مستی خود سرگردانند (و عقل و شعور خود را از دست داده اند!) سرانجام، هنگام طلوع آفتاب، صیحه (مرگبار - بصورت صاعقه یا زمین لرزه -) آنها را فرا گرفت! سپس (شهر و آبادی آنها را زیر و رو کردیم) بالای آن را پایین قرار دادیم و بارانی از سنگ بر آنها فرو ریختیم! در این (سرگذشت عبرت انگیز)، نشانه هایی است برای هوشیاران! و ویرانه های سرزمین آنها، بر سر راه (کاروانها)، همواره ثبت و برقرار است در این، نشانه ای است برای مؤمنان!