فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آیات

حرمت آبروی مسلمان و ضرورت دقت در حفظ آن

یا أیها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا و لا یغتب بعضکم بعضأ یحب أحدکم أن یأکل لحم أخیه میتاً فکر هتموه و اتقوا الله ان الله تواب رحیم(4) ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است و هرگز (در کار دیگران) تجسس نکنید و هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکند، آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟! (به یقین) همه شما از این امر کراهت دارید تقوای الهی پیشه کنید که خداوند توبه پذیر و مهربان است!

دستور به حفظ آبرو

یا أیهاالذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط و لایجر منکم شنان قوم علی ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوی و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون(5) ای کسانی که ایمان آورده اید! همواره برای خدا قیام کنید، و از روی عدالت، گواهی دهید! دشمنی با جمعیتی، شما را به گناه و ترک عدالت (وریختن آبروی او) نکشاند! عدالت کنید، که به پرهیزگاری نزدیکتر است! و از (معصیت) خدا بپرهیزید، که از آنچه انجام می دهید، با خبر است!