شر ح فارسی شهاب الاخبار«کلمات قصار پیغمبر خاتم»

قاضی قضاعی‏ مقدمه و تصحیح و تعلیق:سید جلال الدین حسینی ارموی‏

مقدمه ناشر

بسم الله الرحمن الرحیم
فرهنگ اسلامی، که با کتاب خدا و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و آداب اهل بیت عصمت و طهارت (علیه السلام) پایه ریزی شده است، مقدسترین و استوارترین فرهنگ جهانی است. این فرهنگ، که پس از چهارده قرن همچنان زنده و پویاست، بهترین عناصر و مایه های فرهنگهای باستانی از جمله فرهنگ ایرانی را جذب کرده، تعالی بخشیده و در بنای خلل ناپذیر وحدت تمدن اسلامی به کار برده است.
آثار این فرهنگ درخشان در فراخنای جهان همه جا به چشم می خورد و تلألؤ آنها در موارد بیشماری خیره کننده است. از جمله این ذخائر گرانبها کتب و رسائلی هستند که در معتبرترین گنجینه های دنیای شرق و جهان غرب خفته اند و در لابلای اوراق آنها حاصل تجارب ظاهری و باطنی هزاران رهرو طریق علم و ایمان بازتاب یافته است.
بجرأت می توان گفت که آثار مکتوب فارسی و عربی به طور عمده و در اساس، مبلّغ و مروّج اندیشه های اسلامی اند. از این رو برای بیرون کشیدن این آثار پر ارزش از زیر گرد غلیظ نسیان هرچه کوشش شود اندک است. مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، بر این اساس و نیاز، مجموعه میراث ایران و اسلام را به یاری خداوند بنیان نهاده است.
هدف این است که به اندیشه های اصیل فرهنگ اسلامی جان تازه بخشیم، ارزش آنها را در پرتو معنویت انقلاب اسلامی بازشناسیم و با ارائه سهم پر افتخاری که این افکار در فرهنگ جهانی داشته اند، اعتماد به نفس روشنفکران مسلمان را تقویت کنیم.
این مجموعه، آثار قدما را در رشته های گوناگون معقول و منقول در بر می گیرد و در آن، نخست به نشر امّهات کتب و مصنفات معتبری توجه می شود که چشم اندازهائی تازه در جهان اندیشه و ذوق گشوده و کلید دروازه های روضات معنوی نوی را به دست داده اند.
مرکز انتشارات علمی و فرهنگی امیدوار است به حول و قوه الهی و با پایمردی و قدم صدق ارباب علم و معرفت، در این راه خجسته، خدمات ارزنده ای تقدیم دارد. ان شاء الله.
مرکز انتشارات علمی و فرهنگی

سر آغاز

بگفتار پیغمبرت راه جوی - دل از تیرگیها بدین آب شوی
فردوسی
أعطیت جوامع الکلم
این نامه نه نامه مایه هر ادبی است - تحصیل کمال و فضل را خوش سببی است
ز نیسان که بود مختصر و پر معنی - گوئی ز جوامع الکلم منتخبی است

مقدمه مصحّح

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله و سلام علی عباده الذین اصطفی
أما بعد
این کتاب شرحیست بر شهاب الاخبار قاضی قضاعی (ره) لیکن چون آغاز و انجام آن ناقص است(1) معلوم نمی شود که شارح کیست همین قدر معلوم می شود که وی شیعی اثنی عشری بوده،(2) و بسالِ 690 هجری قمری آنرا برشته تحریر می آورده است،(3) از ملاحظه کتاب بر می آید که از آثار نفیسه باستانی است و خصائصی را که نوعاً کتب مؤلفه در آن عصر واجدند آن نیز واجد است، نظر بانکه نسخه چاپی آن در دسترس خوانندگان گذارده می شود از خوض در خصایص آن صرف نظر کرده و ببیان مطالب مهمتری که بحث از آن ضرورت دارد می پردازیم.