فهرست کتاب


حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت علیهم السلام

محمد جواد طبسی‏

6- فقر را بهانه قرار ندهید

فقر و غنا دست خداست. علاوه بر این که ثروت خوشبختی نمی آورد و آنچه اساس خوشبختی و آرامش زندگی را فراهم می کند ایمان زن و مرد است.
و در فقه الرضا چنین آمده است: ان خطب الیک رجل رضیت دینه و خلقه فزوجه و لایمنعک فقره و فاقته. قال الله تعالی: و ان یتفرقا یغن الله کلا من سعته و قال: ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم.(554)
اگر مردی که دین و اخلاقش مورد رضایت تو است به خواستگاری دخترت آمد او را تزویج کن و هرگز فقر و بیچارگی او مانع این وصلت نباشد، خداوند متعال می فرماید: و اگر فقیر بودند خداوند از خزانه بیکرانش آنان را بی نیاز می سازد. و همچنین فرمود: اگر مستمند بودند، خداوند از فضل خود آنان را بی نیاز می کند، و خداوند وسعت بخش و داناست.

ج - فقط به هم دین، دخترت را تزویج کن

هیچگاه دخترتان را به غیر هم مسلک و غیر هم دینتان ندهید. زیرا که با این عمل او را از آیین خود رانده و به آیین دیگری سوق داده اید. و در حقیقت پیوند واقعی خویشاوندی او را از خود قطع کرده اید.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: من زوج ابنته مخالفا علی دینه فقد قطع رحمها.(555)
کسی که دخترش را به مخالف دین خود تزویج کند، هر آینه پیوند خویشاوندی او را از خود بریده است.

د - پرهیز از وصله ناهمرنگ

روایات بسیاری از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه هدی - علیهم السلام - حاکی از این است که پدر هشیار باشد و دختر خود را به فرد شرابخوار، فاسق، فاجر، تندخود و بدخلق و لاابالی و... ندهد که آثار شوم و عواقب بدی در پی خواهد داشت.