فهرست کتاب


حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت علیهم السلام

محمد جواد طبسی‏

الف - انتخاب همسر حقی از حقوق فرزند است

پیامبر بزرگوار اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) ضمن شمردن برخی از حقوق فرزندان بر والدین مسأله ازدواج را نیز جزو این حقوق محسوب داشته و می فرماید: من حق الولد علی والده ثلاثه: یحسن اسمه و یعلمه الکتابه ویزوجه اذا بلغ.(545)
از حقوقی که فرزند بر پدر دارد سه چیز است: نام نیکی برای او انتخاب نماید؛ و خواندن و نوشتن یادش دهد؛ و چون به سن بلوغ برسد همسری برایش انتخاب کند.

ب - انتخاب همسر خوب و صالح

گرفتن همسر برای فرزندان حق است، اما انتخاب همسری خوب وظیفه است. والدین که سرد و گرم زندگی را چشیده اند و در امر ازدواج و پیچ و خم مسائل آن تجارب بسیاری کسب کرده اند، موظفند که هر گونه سهل انگاری و ساده نگری به امور مربوط به ازدواج را کنار بگذارند و به مال و ثروت و معیارهای ظاهری چشم ندوزند و فرزندانشان را قربانی خواستهای زودگذر خود ننمایند، بلکه با دقتی شایسته معیارهای اصیل اسلامی را در نظر بگیرند. و از اخلاق و رفتار و تدین طرف مقابل بخوبی مطلع شوند. زیرا بی توجهی به این مسائل لطمه ها و ضررهای جبران ناپذیریب بر زندگی فرزندان وارد می کند. و به این ترتیب ازدواجهایی صورت می گیرد که خود مقدمه مشکلات انبوهی می گردد و همسر به جای آنکه آرامش بخش و زندگی به جای آنکه شیرین و توام با رضایت خدا باشد به عوامل رنج و شکنجه و بدبختی مبدل می گردد. اینک به برخی از ویژگیهای همسر خوب اشاره می کنیم:

1- صالح و درستکار باشد

مردی دست فرزندش را گرفته به حضور رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) رسید و پرسید: ما حق ابنی هذا؟ قال: تحسن اسمه و أدبه و تضعه موضعا حسنا.(546)
این فرزندم چه حقی بر من دارد؟ حضرت فرمود: نام خوبی برایش برگزین و خوب تربیتش کن و او را در جایگاهی نیک قرار ده.
شاید منظور از این جمله (همچنانکه در پاورقی کتاب عده الداعی(547) مرحوم ابن فهد حلی آمده است) این باشد که برای فرزندت همسر صالحی انتخاب کن.