فهرست کتاب


حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت علیهم السلام

محمد جواد طبسی‏

ه - تلاوت با صوت بلند

معاویه بن عمار نقل کند که امام صادق فرمود: ان علی بن الحسین کان أحسن الناس صوتا بالقرآن حتی یسمعه أهل الدار.(419)
علی بن الحسین (علیه السلام) به هنگام قرآن خواندن از خوش صداترین مردم بود؛ به حدی که اهل خانه صدای او را می شنیدند.

7- آثار تلاوت قرآن در خانه

در خانه ای که قرآن تلاوت شود، آثار نیکویی در آن خانه ظاهر می گردد و اهل آن خانه غرق در نور می شوند، پس چه خوب است که به فرزندانمان بیاموزیم تا هر روز در خانه کمی قرآن بخوانند و با صوت زیبا آیات الهی را تلاوت کنند و به آنها انس بگیرند. اینک به برخی از آثار نیکوی تلاوت قرآن اشاره می کنیم:

الف - ازدیاد برکت

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرماید: اجعلوا لبیوتکم نصیبا من القرآن فان البیت اذا قرء فیه تیسر علی أهله و کثر خیره و کان سکانه فی زیاده.(420) در خانه هایتان سهمی برای قرآن قرار دهید، زیرا خانه ای که در آن قرآن خوانده شود. بر اهلش گشایش داده می شود و خیر آن زیاد گشته، افراد آن خانواده فزونی می یابند.