فهرست کتاب


حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت علیهم السلام

محمد جواد طبسی‏

آفرین بر تو که همانند حضرت ابراهیم شدی:

امام باقر (علیه السلام) فرمود پدرم علی بن الحسین (علیه السلام) فرمود:بشدت مریض بودم. پدرم - حضرت امام حسین (علیه السلام) - به من فرمود: فرزندم! طالب و آرزومند چه هستی؟ عرض کردم: مایلم از کسانی باشم که چیزی بر خدا پیشنهاد نمی کنند و مایلم چیزی نخواهم، با اینکه خداوند همه چیز را برایم تدبیر کرده است.
پدرم فرمود: آفرین بر تو که همانند ابراهیم خلیل الرحمان شدی. زیرا هنگامی که جبرئیل به او گفت آیا حاجتی داری. ابراهیم فرمود: چیزی از خدانمی خواهم زیرا اوست که مراکفایت می کندو اوست بهترین وکیل.(213)

قدر دانی امام صادق از موسی بن جعفر (علیه السلام) :

از امام رضا (علیه السلام) چنین روایت شده است: روزی حضرت موسی بن جعفر در محضر پدرش - امام صادق - سخنی گفت که باعث تعجب و سرور و شادی پدر شد.
حضرت بعنوان تقدیر و تشویق از فرزند خود به وی فرمود: یا بنی الحمدلله الذی جعلک خلفا من الاباء و سرورا من الابناء و عوضا عن الأصدقاء.(214) ای فرزندم! سپاس خدای را که تو را جانشین و خلف پدران و مایه سرور و دلخوشی فرزندان و جانشین دوستان قرار داد.
یعنی فرزندم تو با این شایستگی و لیاقتی که از خود نشان می دهی، هم بهترین خلف و جانشین پدر هستی و هم بهترین فرزند و مایه روشنی چشم پدر و هم بهترین یار و مونس پدر به جای دوستان او می باشی.

پدر و مادرم به فدای تو ای گنجینه رازها:

محمد بن مسلم گوید: روزی ابوحنیفه به محضر امام صادق (علیه السلام) وارد شد. و عرضه داشت: فرزندت موسی را دیدم که نماز می خواند در حالی که مردم از مقابل او عبور می کردند و او آنها را نهی نمی کرد و این عمل نادرست است!
امام صادق (علیه السلام) فرمود: موسی را صدا کنید. و چون موسی به حضور پدر رسید، آن حضرت فرمود: فرزندم! ابوحنیفه می گوید: تو نماز می خواندی و مردم از برابر تو عبور می کردند و آنها را منع نمی کردی؟ گفت: آری پدر جان، کسی که من برای او نماز می خواندم از آنهایی که از برابرم می گذشتند به من نزدیکتر بود. خداوند می فرماید: و ما به او از رگ گردنش نزدیک تریم. محمد بن مسلم گوید: همین که امام صادق (علیه السلام) این پاسخ را از فرزندش شنید او را در آغوش کشید به سینه اش چسبانید و فرمود: پدر و مادرم فدای تو باد ای گنجینه رازها.(215)