فهرست کتاب


حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت علیهم السلام

محمد جواد طبسی‏

د- نام پیامبران

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: اذا کان اسم بعض أهل البیت اسم نبی لم تزل البرکه فیهم.(85)
اگر نام بعضی از اهل خانه، نام پیامبری باشد همچنان در بین آنان برکت خواهد بود.
أصبغ بن نباته از علی (علیه السلام) از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) چنین روایت کند: ما من أهل بیت فیهم اسم نبی الا بعث الله عزوجل الیهم ملکا یقدسهم بالغداه والعشی(86)
ساکنین هیچ خانه ای نیست که در بین آنان نام پیامبری باشد، مگر این که خداوند فرشته ای بر آنان گسیل دارد که در هر صبح و شام تقدیسشان کنند.
ابو وهب جسمی از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت کند که فرمود: تسموا بأسماء الأنبیاء، وأحب الاسماء الی الله عبدالله و عبدالرحمن و أقبحها حرب مره.(87)
نام پیامبران را برای خود انتخاب کنید که محبوبترین نامها در پیشگاه خداوند عبدالله و عبدالرحمن و زشت ترین نامها، حرب و مره است.

7- بهترین نام دختران:

سکونی گوید: دخلت علی أبی عبدالله و انا مغموم مکروب فقال لی یا سکونی ما غمک؟ فقلت ولدت لی ابنه فقال یا سکونی علی الأرض ثقلها و علی الله رزقها تعیش فی غیر أجلک و تاکل من غیر رزقک فسری والله عنی فقال: ما سمیتها؟ قلت: فاطمه: قال: آه آه آه ثم وضع یده علی جبهته الی أن قال: أما اذا سمیتها فاطمه فلا تسبها و لاتلعنها ولاتضربها.(88)
بر امام صادق (علیه السلام) داخل شدم در حالیکه محزون و اندوهگین بودم. امام به من فرمود: ای سکونی! چرا اندوهگینی؟ عرض کردم صاحب دختری شده ام.
امام فرمود: ای سکونی سنگینی اش بر زمین است و روزیش بر خدا، عمرش از عمر تو جدا و روزیی که می خورد غیر از روزی توست.
سکونی گوید به خدا سوگند، حزن و اندوه از من رخت بر بست. سپس امام فرمود: او را چه نامیدی؟ عرض کردم: فاطمه. حضرت سه مرتبه فرمود: آه، آه، آه. آنگاه دست خود را بر پیشانی نهاد... سپس فرمود: حال که او را فاطمه نامیدی هرگز دشنامش مده، نفرینش مکن و هرگز او را مزن.

8- نام پادشاهان و فراعنه را زنده نکنید:

از عمر نقل شده که برادر ام سلمه همسر پیامبر صاحب پسری شد و نامش را ولید گذاشتند - چون این نام به گوش پیامبر رسید - فرمود: سمیتموه باسم فراعنتکم غیروا اسمه فسموه عبدالله.(89)
بر او نامی از فرعونهای خود نهاده اید! نامش را تغییر دهید. پس او را عبدالله نامیدند.
و از ابوهریره درباره همین ماجرا از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده است: سمیتموه بأسامی فراعنتکم لیکونن فی هذه الأمة رجل یقال له الولید و هو شر علی هذه الأمة من فرعون علی قومه(90)
از نامهای فرعونهای خویش بر او نهاده اید - بدانید - که در این امت مردی خواهد بود موسوم به ولید که آسیب و بدی او بر این امت از فرعون بر قوم خودش بیشتر خواهد بود.