فهرست کتاب


حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت علیهم السلام

محمد جواد طبسی‏

هم وزن موی سر نوزاد صدقه بدهید

امام صادق (علیه السلام) می فرماید: و حلقت فاطمه رؤوسهما - الحسن و الحسین - و تصدقت بوزن شعرهما فضه.(42)
فاطمه (علیها السلام) سر دو فرزند خود - امام حسن و امام حسین - را تراشید و هم وزن موی آنان نقره صدقه داد.

5 - ولیمه یا اطعام مردم

پنجمین مستحبی که پدر به هنگام تولد نوزاد می بایست انجام دهد اطعام مومنین و دوستان و آشنایان است که بدون شک همین عمل زمینه ساز پیوندهای نیکوی اجتماعی و مقدمه ای است برای پذیرش طفل از سوی جامعه، علاوه بر این آثار معنوی پربرکتی هم در سلامت روحی و جسمی کودک. به دنبال خواهد داشت.
سنت و سیره اهل بیت نیز بر همین بوده است، بلکه امام صادق (علیه السلام) به هنگام ولادت فرزندش امام کاظم (علیه السلام) سه روز اطعام کرد و بر همین اساس مرحوم حر عاملی در کتاب وسائل الشیعه بابی تحت عنوان باب استحباب اطعام الناس عند ولاده المولود ثلاثه ایام. ذکر کرده است.
منهال قصاب گوید: خرجت من مکه و انا ارید المدینه فمررت بالأبواء وقد ولد لابی عبدالله (علیه السلام) موسی فسبقته الی المدینه و دخل بعدی بیوم، فأطعم الناس ثلاثا...(43)
از مکه بقصد مدینه خارج شدم و در محلی بنام أبواء به خدمت امام صادق (علیه السلام) رسیدم در حالی که حضرت امام موسی بن جعفر (علیه السلام) به دنیا آمده بود. من بر آن حضرت پیشی گرفته و زودتر به مدینه رسیدم و آن حضرت یک روز بعد از من وارد مدینه شدند و برای ولادت امام موسی بن جعفر (علیه السلام) سه روز مردم را اطعام کردند.
جابر گوید: کان علی بن الحسین یولم فی الولاده(44)
روش امام علی بن الحسین (علیه السلام) این بود که به هنگام ولادت فرزند خود ولیمه می داد.

6 - عقیقه

از سنتهای خوب محمدی (صلی الله علیه و آله و سلم) این است که روز هفتم تولد کودک پس از تراشیدن سر او، پدر در راه خدا گوسفندی قربانی کند و بین فقرا و دوستان و همسایه ها تقسیم نماید؛ این سنت اسلامی را عقیقه گویند.
در اسلام بر عقیقه بسیار تأکید شده و استحبابش همچنان تا بلوغ کودک بر عهده پدر و پس از آن بر خود شخص باقی است. این تأکید به خاطر حکمتهایی است که در این سنت نهفته است و به برخی از آنها اشاره خواهد شد.