فهرست کتاب


حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت علیهم السلام

محمد جواد طبسی‏

گرفتار نشدن به بیماری ام الصبیان:

امام حسین (علیه السلام) از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): من ولد له ولد فاذن فی اذنه الیمنی و اقام فی اذنه الیسری لم تضره ام الصبیان(26) هر کس که صاحب فرزندی شود و در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه بگوید، هرگز به بیماری ام الصبیان مبتلا نخواهد شد.
توضیح: بیماری ام الصبیان نوعی بیماری صرع است که عارض بچه های نوزاد می شود و موجب غش می گردد.(27)

اذان گفتن پیامبر به گوش حسنین:

ابورافع گوید: ان النبی أذن فی اذن الحسن والحسین حین ولدا وامر به.(28)
پیامبر در گوش حسنین (علیه السلام) اذان گفت و به چنین کاری سفارش فرمود.
در دعائم الاسلام از علی (علیه السلام) نقل شد(29) که پیامبر امر فرمود: تا در گوش حسنین اذان و اقامه گفته شود و علاوه بر آن سوره حمد و آیة الکرسی و آخر سوره حشر وسورهای اخلاص و ناس و فلق نیز به همراه اذان تلاوت گردد.

اذان گفتن امام کاظم در گوش امام رضا

علی بن میثم از پدرش نقل می کند: قال سمعت امی تقول سمعت نجمه ام الرضا (علیه السلام) تقول فی حدیث: لما وضعت ابنی علیا دخل الی أبوه موسی بن جعفر (علیه السلام) فناولته ایاه فی خرقه بیضاء فأذن فی اذنه الیمنی و اقام فی الیسری و دعا بماء الفرات فحنکه به ثم رده الی فقال: خذیه فانه بقیة الله فی أرضه.(30)
از مادرم شنیدم نجمه مادر حضرت امام رضا (علیه السلام) می فرمود: هنگامی که فرزندم علی را وضع حمل کردم پدرش امام کاظم (علیه السلام) بر من وارد شد، فرزندم را در حالی که در پارچه ای سفید پیچیده شده بود، به دست آن حضرت دادم، پس در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه گفت: آنگاه قدری آب فرات طلبید و کام او را با آب فرات برداشت و به من برگرداند و فرمود: او را بگیر که بقیةالله روی زمین است.