دریای عرفان (زندگی نامه و شرح احوال آیت الله سید علی قاضی)

نویسنده : هادی هاشمیان