چهل حدیث، قرآن

محمود شریفی

فصل چهارم: قرائت قرآن

حدیث بیست و پنجم: روخوانی قرآن
قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
افضل عبادة امتی قراءة القرآن نظراً.(25)
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:
برترین عبادت امت من روخوانی قرآن است.
حدیث بیست و ششم: فضیلت قرائت قرآن
قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
یا سلمان علیک بقراءة القرآن فان قراءته کفارة للذنوب، و سترة من النار، و امان من العذاب..(26)
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:
ای سلمان! بر تو باد خواندن قرآن، زیرا قرآن خواندن کفاره گناهان و سپری در مقابل آتش و بازدارنده از عذاب است.
حدیث بیست و هفتم: روزی پنجاه آیه
عن ابی عبدالله صلی الله علیه و آله قال:
القرآن عهد الله الی خلقه، فقد ینبغی للمرء المسلم ان ینظر فی عهده، و ان یقرأ منه فی کل یوم خمسین آیة.(27)
امام صادق علیه السلام فرمود:
قرآن، عهدنامه خدا به بندگان اوست، پس شایسته است مسلمان در عهد نامه اش بنگرد، و روزی پنجاه آیه از آن بخواند.
حدیث بیست و هشتم: انس با قرآن در جوانی
عن ابی عبدالله علیه السلام قال:
من قرء القرآن و هو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحه و دمه، جعله الله مع السفرة الکرم البررة و کان القرآن حجیجاً عنه یوم القیمة (28)
امام صادق علیه السلام فرمود:
مؤمنی که در جوانی قرآن بخواند، قرآن با گوشت و خون او مخلوط می شود، و خدا او را با سفیران بزرگوار و نیکوکار قرار می دهد و روز قیامت قرآن مدافع اوست.
حدیث بیست و نهم: رمضان، بهار قرآن
عن ابی جعفر علیه السلام قال:
لکل شی ء ربیع و ربیع القران شهر رمضان(29)
امام باقر علیه السلام فرمود:
هر چیزی بهاری دارد و بهار قرآن ماه مبارک رمضان است.
حدیث سیم: قرآن در ماه رمضان
قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
و من تلافیه آیة من القرآن، کان له مثل اجر من ختم القرآن فی غیره من الشهور. (30)
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:
کسی که در ماه مبارک رمضان یک آیه قرآن بخواند پاداش او همانند کسی است که قرآن را در ماههای دیگر ختم کرده است.
حدیث سی و یکم: خانه و قرآن
قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
ان البیت اذا قرء فیه القرآن، حضرته الملائکة، و تنکبته الشیطاطین، و اتسع باهله، و کثر خیره، و قل شره. و ان البیت اذا لم یقرأ فیه القرآن، حضرته الشیطاطین، و تنکبته الملائکة، و ضاق باهله، و کثر شره، و قل خیره(31)
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود:
خانه ای که در آن قرآن خوانده شود فرشتگان وارد آن می شوند، و شیطانها از آن دور می شوند، و اهل آن در آسایش قرار می گیرند و به خیر و برکت آن خانه افزوده می شود و از بدیها و آفات آن خانه کاسته می شود. و خانه ای که در آن قرآن نخوانند، محل حضور شیاطین و دوری فرشتگان می شود و بر اهلش تنگ می شود و شرش بسیار و خیرش اندک خواهد شد.
حدیث سی و دوم: نورانیت خانه و قرآن
قال الصادق علیه السلام:
ان البیت اذا کان فیه المسلم یتلو القرآن یتراءاه اهل السماء کما یتراءی اهل الدنیا الکواکب الدری فی السماء.(32)
امام صادق علیه السلام فرمود:
خانه ای را که مسلمانی در آن است و قرآن تلاوت می کند اهل آسمان آنرا می بینند همانگونه که مردم دنیا ستاره نورانی را در آسمان می بینند.
حدیث سی و سوم: گوش دادن به قرآن
عن ابی عبدالله علیه السلام قال:
من استمع حرفاً من کتاب الله من غیر قراءة کتب له حسنة، و محی عنه سیئة و رفع له درجة. (33)
امام صادق علیه السلام فرمود:
کسی که حرفی از کتاب خدا را بشنود بدون آن که بخواند خداوند حسنه ای برای او می نویسد، و گناهی را از او می بخشد، و یک درجه او را بالا می برد.
حدیث سی و چهارم: آداب قرائت قرآن
قال الصادق علیه السلام:
اذا مررت بآیة فیها ذکر الجنة فاسأل الله الجنة، و اذا مررت بآیة فیها ذکر النار فتعوذ بالله من النار(34)
امام صادق علیه السلام فرمود:
هنگامی که به آیه ای که یاد بهشت است رسیدی از خدا بهشت بطلب، و وقتی به آیه ای که یادآور آتش است رسیدی از آن به خدا پناه ببر.
حدیث سی و پنجم: آهنگ قرائت قرآن
قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
اقرؤا القرآن بلحون العرب و اصواتها.(35)
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:
قرآن را به صدا و آهنگ عربی بخوانید.
حدیث سی و ششم : مقام حفظ قرآن
قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
عدد درج الجنة عدد آی القرآن، فاذا دخل صاحب القرآن الجنة قیل له: اقرأ و ارقأ لکل آیة درجة فلا تکون فوق حافظ القرآن درجة. (36)
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:
تعداد درجات بهشت به تعدا آیه های قرآن است، هنگامی که اهل قرآن وارد بهشت شود به او گفته می شود قرآن بخوان و بالا برو، بنابراین بالاترین درجه از آن حافظان قرآن است.
حدیث سی و هفتم: روخوانی یا از حفظ؟
قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
من قرأ القرآن فی المصحف، کتب له ألفا حسنة، و من قرأه فی غیر المصحف فالف حسنة.(37)
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:
کسی که از رو قرآن بخواند، خدا برای او دو هزار حسنه می نویسد، و کسی که آنرا از حفظ بخواند هزار حسنه نوشته می شود.
حدیث سی و هشتم: پاداش ختم قرآن
قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
اذا ختم القرآن، صلی علیه عند ختمه ستون الف ملک. (38)
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:
وقتی کسی قرآن را ختم کند، در آن هنگام هزار فرشته بر او درود می فرستند.
حدیث سی و نهم: قرائت غلط
قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
اذا قرأ القاری ء القرآن فأخطأ اولحن او کان اعجمیاً کتبه الملک کما أنزل(39)
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:
قاری چنانچه قرآن را غلط یا اشتباه یا با لحن غیر عربی بخواند فرشته آنرا همانطور که نازل شده (صحیح و کامل) می نویسد.
حدیث چهلم: فراموشی قرآن
قال النبی صلی الله علیه و آله:
الا و من تعلم القرآن ثم نسیة متعمداً لقی الله یوم القیمة مغلولاً یسلط الله علیه بکل آیة نسیها حیة تکون قرینته الی النار الا ان یغفر له.(40)
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:
توجه! توجه! کسی که قرآن را یاد بگیرد بعد بطور عمد (به خاطر سهل انگاری) فراموش کند روز قیامت دست و پا بسته خدا را ملاقات می کند، و خدا در مقابل هر آیه ای که فراموش کرده ماری بر او مسلط می کند که تا آتش جهنم همراه او خواهد بود مگر اینکه آمرزیده شود.

...................) Anotates (.................
1) جامع الاخبار و الاثار کتاب القرآن، ج 1، ص 94.

2) جامع الاخبار و الاثار، کتاب القرآن، ج 1، ص 182.

3) جامع الاخبار و الآثار، ج 1، ص 420.

4) جامع الاخبار و الآثار، کتاب القرآن، ج 1، ص 169.

5) کنزالعمال، ج 1، ص 515، ح 3300.

6) بحار الانوار، ج 92، ص 32.

7) جامع الاخبار و الآثار، ج 1، ص 432

8) جامع الاخبار و الآثار، ج 1، ص 164.

9) جامع الاخبار و الآثار، ج 1، ص 395.

10) بحار الانوار، ج 92، ص 177.

11) کنزالعمال، ج 1، ص 15

12) بحارالأنوار، ج 92

13) کنزالعمال، ج 1، ص 523، ح 2345.

14) جامع الاخبار و الآثار، ج 1، ص 379.

15) بحارالانوار، ج

16) جامع الاخبار و الآثار، کتاب القرآن، ج 1 ص 221.

17) بحارالانوار، ج 92، ص 178.

18) جامع الاخبار و الاثار، ج 1، 409

19) بحارالانوار، ج

20) بحارالانوار، ج

21) جامع الاخبار، ج 1، ص 213.

22) جامع الاخبار و الآثار، ج 1، ص 210.

23) جامع الاخبار و الآثار، ج 1، ص 211

24) بحار، ج

25) کنزالعمال، ج 1، ص 511، ح 2265.

26) جامع الاخبار و الآثار، ج 1، ص 308.

27) جامع الاخبار و الآثار، ج 1، ص 335.

28) بحارالانوار، ج 92، ص 187.

29) بحارالانوار، ج 92، ص 213.

30) جامع الاخبار و الاثار، ج 1، ص 329.

31) جامع الاخبار و الآثار، ج
32) بحارالانوار، ج 92، ص 200.

33) بحارالانوار، ج 92، ص 201.

34) بحارالانوار، ج 92، ص 216.

35) جامع الاخبار و الآثار، ج 1، ص 248.

36) بحارالانوار، ج 92، ص 22.

37) جامع الاخبار و الآثار، ج 1
38) جامع الاخبار و الآثار، ج 1، ص 339.

39) کنزالعمال، ج 1، ص 513، ح 2284.

40) بحار، ج 92، ص 187.