فهرست کتاب


چهل حدیث سیره اهل بیت علیهم السلام

محمود شریفی‏

40: برخورد اهل بیت علیه السلام با منافق

روینا عن الامام الحسین بن علی علیه السلام أنه صلی علی سعید بن العاص حین ألجی ء الی ذلک فلعنه فی الصلاة فقال له من سمعه: أهکذا صلاتکم علی موتاکم یا ابن رسول الله؟ قال:
بل صلاتنا علی أعدائنا.
برای ما نقل شد که امام حسین علیه السلام که مجبور شد به سعید بن عاص (از سران اموی) نماز میت بخواند در نماز او را لعنت کرد، کسی که لعنت او را شنید گفت آیا بر مردگان خود این طور نماز می خوانید ای فرزند پیامبر؟
امام علیه السلام فرمود:
بلکه نماز ما اهل بیت بر دشمنانمان اینگونه است.
موسوعة کلمات الامام الحسین علیه السلام: 689

...................) Anotates (.................
1) الکافی، 8: 234، ح 312.
2) میزان الحکمه، ج 1ص 78.
3) در روایت نه مورد شمرده شده و مورد دهم نیامده است.
4) آل عمران: 18.