فهرست کتاب


چهل حدیث سیره اهل بیت علیهم السلام

محمود شریفی‏

39: برخورد اهل بیت با دیگر مسلمانان

عن معاویة بن وهب قلت له (أبی عبدالله علیه السلام) کیف ینبغی لنا أن نصنع فیما بیننا و بین قومنا و بین خلطائنا من الناس ممن لیسوا علی أمرنا؟ فقال:
تنظرون الی أئمتکم الذین تقتدون بهم فتصنعون ما یصنعون، فو الله انهم لیعودون مرضاهم، و یشهدون جنائزهم، و یقیمون الشهادة لهم و علیهم، و یؤدون الأمانة الیهم.
پسر وهب گوید به امام صادق علیه السلام گفتم: ما با برادران اهل سنت از خویشاوندان و معاشران خود چگونه رفتار کنیم؟ فرمود:
به امامان خودتان که از آنان پیروی می کنید بنگرید پس هر طور آنان برخورد می کنند شما هم همانگونه عمل کنید بعد فرمود: بخدا قسم پیشوایان شما از بیماران آنان عیادت می کنند، و در تشییع جنازه آنان حاضر می شوند، به نفع آنان و علیه آنان شهادت می دهند و امانت را به آنان بر می گردانند.
وسائل الشیعه 8: 399 ح 3

40: برخورد اهل بیت علیه السلام با منافق

روینا عن الامام الحسین بن علی علیه السلام أنه صلی علی سعید بن العاص حین ألجی ء الی ذلک فلعنه فی الصلاة فقال له من سمعه: أهکذا صلاتکم علی موتاکم یا ابن رسول الله؟ قال:
بل صلاتنا علی أعدائنا.
برای ما نقل شد که امام حسین علیه السلام که مجبور شد به سعید بن عاص (از سران اموی) نماز میت بخواند در نماز او را لعنت کرد، کسی که لعنت او را شنید گفت آیا بر مردگان خود این طور نماز می خوانید ای فرزند پیامبر؟
امام علیه السلام فرمود:
بلکه نماز ما اهل بیت بر دشمنانمان اینگونه است.
موسوعة کلمات الامام الحسین علیه السلام: 689

...................) Anotates (.................
1) الکافی، 8: 234، ح 312.
2) میزان الحکمه، ج 1ص 78.
3) در روایت نه مورد شمرده شده و مورد دهم نیامده است.
4) آل عمران: 18.