فهرست کتاب


چهل حدیث سیره اهل بیت علیهم السلام

محمود شریفی‏

31: اهل بیت علیه السلام و هزینه زندگی

روی ان سندی بن شاهک قال لأبی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام احب أن تدعنی اکفنک، فقال:
انا أهل بیت حج صرورتنا و مهور نسائنا و أکفاننا من طهور أموالنا.
نقل شده که سندی بن شاهک به امام هفتم گفت: دوست دارم اجازه فرمایید من هزینه کفن شما را به عهده گیرم امام فرمود:
ما خاندانی هستیم که هزینه حج واجب و مهریه همسران و پول کفنهایمان را از اموال پاک و پاکیزه خودمان می پردازیم.
وسائل الشیعه 2: 76 ح 1

فصل چهارم: سیره های متفرقه

32: جانشین امام

عن الصادق علیه السلام قال:
... فانه لن یهلک منا امام قط الا ترک من بعده من یعلم مثل علمه و یسیر مثل سیرته و یدعو الی مثل الذی دعا الیه.
از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود:
هیچ پیشوایی از ما از دنیا نمی رود مگر اینکه کسی را به جای خود می گذارد که همانند خود عالم و آگاه است و همانند خودش عمل می کند و به همان چیزی که او می خوانده، فرا می خواند.
بحار 23: 41 ح 75