فهرست کتاب


چهل حدیث سیره اهل بیت علیهم السلام

محمود شریفی‏

28: اهل بیت علیه السلام و بخشش

قال الحسین علیه السلام للأعرابی:
یا أعرابی نحن قوم لا نعطی المعروف الا علی قدر المعرفة.
امام حسین علیه السلام به بادیه نشین سائل فرمود:
ای اعرابی! ما خاندانی هستیم که بخشش نمی کنیم مگر به اندازه معرفت اشخاص.
موسوعة کلمات الامام الحسین علیه السلام: 765

29: هدیه اهل بیت علیه السلام

فقال علی (بن الحسین) علیه السلام للفرزدق الشاعر حین أراد رد الجائزة:
قد رأی (الله) مکانک فشرک...
و لکنا أهل بیت اذا أنفذنا شیئاً لم نرجع فیه و أقسم علیه فقبلها.
فرزدق شاعر که آن اشعار مشهور را در مورد امام چهارم علیه السلام سروده و بعد زندانی شد وقتی که آزاد شد امام ده هزار درهم برای او فرستاد و او برگرداند و گفت: من اشعار را جز برای خدا نگفتم امام علیه السلام فرمود: خداوند منزلت تو را می داند و تقدیر می کند...
ولی ما خاندانی هستیم، هنگامی که چیزی را هدیه دادیم پس نمی گیریم
و او را قسم داد، فرزدق هم قبول کرد.
کشف المه 2: 80

30: روش اهل بیت علیه السلام در مهریه

عن الحسین علیه السلام قال:
ما عدونا سنة رسول الله
فی بناته و نسائه و أهل بیته
و هو ثنتا عشرة أوقیة
یکون أربعماة و ثمانین درهماً.
از امام حسین علیه السلام آمده است.
ما از سنت و روش پیامبر در مورد (مهریه) دختران و زنانش و خاندانش پا فراتر نمی گذاریم و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله دوازده اوقیه است که برابر چهار صد و هشتاد درهم است.
موسوعة کلمات الامام الحسین علیه السلام: 243