فهرست کتاب


چهل حدیث سیره اهل بیت علیهم السلام

محمود شریفی‏

27: اهل بیت علیه السلام و مسؤولیت

عن الحسین علیه السلام:
أللهم انک تعلم انه لم یکن ما کان منا تنافساً فی سلطان و لا التماساً من فضول الحطام و لکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الا صلاح فی بلادک و یأمن المظلومون من عبادک و یعمل بفرائضک و سننک و أحکامک.
امام حسین علیه السلام فرمود:
خداوند! تو آگاهی که آنچه به دست ما صورت گرفت نه به طمع پادشاهی و جاه بود، نه به طلب ثروت و مال، بلکه ما خواستیم تا نشانه های راه دینت را ارائه دهیم، و در شهرهای تو اصلاح را آشکار کنیم، باشد که بندگان مظلوم تو روی آسایش و امنیت ببینند و آسوده خاطر به طاعت تو برخیزند و فرائض و سنتهای تو عملی گردد.
تحف العقول: 168

28: اهل بیت علیه السلام و بخشش

قال الحسین علیه السلام للأعرابی:
یا أعرابی نحن قوم لا نعطی المعروف الا علی قدر المعرفة.
امام حسین علیه السلام به بادیه نشین سائل فرمود:
ای اعرابی! ما خاندانی هستیم که بخشش نمی کنیم مگر به اندازه معرفت اشخاص.
موسوعة کلمات الامام الحسین علیه السلام: 765

29: هدیه اهل بیت علیه السلام

فقال علی (بن الحسین) علیه السلام للفرزدق الشاعر حین أراد رد الجائزة:
قد رأی (الله) مکانک فشرک...
و لکنا أهل بیت اذا أنفذنا شیئاً لم نرجع فیه و أقسم علیه فقبلها.
فرزدق شاعر که آن اشعار مشهور را در مورد امام چهارم علیه السلام سروده و بعد زندانی شد وقتی که آزاد شد امام ده هزار درهم برای او فرستاد و او برگرداند و گفت: من اشعار را جز برای خدا نگفتم امام علیه السلام فرمود: خداوند منزلت تو را می داند و تقدیر می کند...
ولی ما خاندانی هستیم، هنگامی که چیزی را هدیه دادیم پس نمی گیریم
و او را قسم داد، فرزدق هم قبول کرد.
کشف المه 2: 80